Dni pelplińskiego Liceum Ogólnokształcącego rozpoczęte.

7 września 2011 r. odbył się w pelplińskim Liceum Ogólnokształcącym wykład prof. dr. hab. inż. Waldemara Wardenckiego „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na środowisko”. W ten sposób zainaugurowano Dni Liceum Ogólnokształcącego zorganizowane z okazji 60-lecia szkoły. Organizatorem projektu „Pelplinianie swojemu miastu na 80 urodziny” jest Oddział Kociewski ZK-P w Pelplinie. Celem projektu – współfiansowanego przez Starostwo Powiatowe w Tczewie – jest prezentacja dorobku naukowego i artystycznego absolwentów pelplińskiego ogólniaka, którzy z okazji 80 rocznicy nadania praw miejskich składają swemu miastu prezenty w postaci wykładów i koncertów.

Prof. Waldemar Wardencki ukończył LO w Pelplinie w 1961 r. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Jako członek Komisji Chromatograficznej Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk uznawany za jednego najlepszych znawców w zakresie jakości powietrza. Wykładał na uniwersytetach w Niemczech, Portugalii, Hiszpanii i Finlandii. Jest autorem ponad 300 publikacji.

Wykład ilustrowany prezentacją multimedialną wzbudził zainteresowanie kilkudziesięciu słuchaczy, którzy mogli usłyszeć o typach zanieczyszczeń i ich wpływie na człowieka i jego środowisko. Nie mogło obyć się bez nawiązań do planowanej budowy elektrowni węglowej w Rajkowach. Prof. Wardencki w konkluzji dyskusji, jaka wytworzyła się po wykładzie stwierdził, że każda inwestycja przemysłowa (w tym energetyczna) niesie za sobą zagrożenia, które jednak przy współczesnej technologii są minimalizowane. Jest więc optymistą.

Niespodziewanie okazało się, że w sali są dwie tegoroczne absolwentki pelplińskiego LO, które już niedługo będą studentkami profesora. Karolina Oberska dostała się na prestiżową biotechnologię, zaś Laura Gretkowska na ochronę środowiska.

Kolejny wykład w LO odbędzie się 14 września o godz. 17.00 Prof. dr hab. Amadeusz Krause – kierownik Zakładu Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Gdańskiego – mówić będzie o złudzeniach i pułapkach integracji osób niepełnosprawnych. Organizatorzy serdecznie zapraszają. Wstęp wolny.


Photography Copyright (C) Seweryn Brzeziński
Powered by Flash Gallery
(C) Rafał Deska